• Brak kategorii

   1INFORMACJA DLA NASZYCH KLIENTÓW O "RODO"

   Szanowni Państwo,

   w związku z wprowadzeniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z informacjami dzięki, którym będziemy mogli pozostać w kontakcie.

   Informujemy, iż firma Drewnex, ul. Sportowa 24 55-093 Piecowice, gm Długołęka będąca właścicielem serwisów http://www.zielonekominkowe.pl przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie adresu e-mail. Dane te były pozyskane na podstawie zapisu do listy mailingowej.

   W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: firma Drewnex, ul. Sportowa 24 55-093 Piecowice, gm Długołęka. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie pod wskazanym adresem lub na email: sklep@drewnex24.pl

   2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod wskazanym adresem lub email: sklep@drewnex24.pl

   3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

   4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora:
   – dostępu, sprostowania, usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
   – ograniczenia, przenoszenia i sprzeciwu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
   – oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego

   5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

   Nie musicie Państwo podejmować żadnych działań i mamy nadzieję, iż w dalszym ciągu pozostaniemy w kontakcie.

   Oczywiście, osoby chcące wycofać zgodę na otrzymywanie wiadomości mogą  to zrobić wysyłając do nas maila lub smsa z informacją zwrotną „NIE”. My odnotujemy ten fakt w naszej bazie jako rezygnację z otrzymywania wiadomości, usuniemy z niej Państwa adresy email i numery telefonów.

   Z poważaniem

   Agata JASKULSKA
   właściciel Drewnex

   2POLITYKA PRYWATNOŚCI

   POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ZIELONEKOMINKOWE.PL
   (obowiązuje od 25 MAJA 2018)
   Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku!
   Codziennie dbamy o to, aby korzystanie z naszych produktów, usług i strony internetowej było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Dlatego przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich zakupów oraz wizyt na naszej stronie.
   Wiemy, jak ważne są dla Ciebie prywatność i bezpieczeństwo, dlatego w Polityce Prywatności wyjaśniamy jakie prawa Ci przysługują, które z Twoich danych gromadzimy i po co oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.
   Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z naszego serwisu funkcjonującego pod http://www.zielonekominkowe.pl   który w dalszej części Polityki Prywatności nazywamy po prostu „Serwisem”. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera następujące rozdziały:
   1. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT POLITYKI PRYWATNOŚCI.
   2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
   3. JAK I DLACZEGO ZBIERAMY TWOJE DANE?
   4. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
   5. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
   6. CZY MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE INNYM PODMIOTOM?
   7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.
   8. TWOJE PRAWA.
   9. PROCEDURA ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI.
   1. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT POLITYKI PRYWATNOŚCI
   1.1. Celem Polityki Prywatności naszego Serwisu jest przede wszystkim przekazanie Ci informacji, o których mowa w art. 13 (i innych zapisach) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
   1.2. Zapewniamy, iż dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych, a w zwłaszcza zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem; wyłącznie dla oznaczonych, prawnie dozwolonych celów i niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu sprzecznemu z tymi celami. Ponadto, dbamy by zbierane przez nas dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
   1.3. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy  sklep@drewnex24.pl
   2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
   2.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwana dalej: Administratorem) jest: Drewnex, ul. Sportowa 24 55-093 Piecowice, gm Długołęka .
   2.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na powyższy adres lub poczty elektronicznej:  sklep@drewnex24.pl  oraz numerem telefonu kontaktowego: + (48) 505 901 070
   3. JAK I DLACZEGO ZBIERAMY TWOJE DANE?
   3.1. Korzystanie z naszego Serwisu może wiązać się z potrzebą podania nam Twoich danych osobowych. Podane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy przy pobieraniu danych lub w niniejszej Polityce Prywatności. Dzięki różnorodnym możliwościom wyboru decydujesz o tym, jakie dane udostępniasz oraz z jakich danych możemy korzystać.
   3.2. Gdy podasz nam swoje dane w celu kupna oferowanych przez nas towarów będziemy przetwarzać Twoje dane celem realizacji Twojego zamówienia, w tym również realizacji praw przysługujących Ci na podstawie ustaw i Regulaminu. Dlatego też niektóre Twoje dane przechowywać będziemy do czasu gdy możliwe będzie zgłoszenie przez Ciebie np. reklamacji.
   3.3. W przypadku gdy wyrazisz chęć skorzystania z oferowanych przez nas usług, będziemy przetwarzać Twoje dane podane przy rejestracji do Serwisu w celu ich świadczenia, zgodnie z ich opisem zawartym w Regulaminie lub przekazanym Ci odrębnie. Tymi usługami mogą być m.in.: realizacja dokonanych przez Ciebie zakupów, realizacja twoich praw (w tym praw konsumenta) związanych z danym zakupem, usługa Newslettera, konkursy, wysyłka katalogów, itp.
   3.4. Podczas Twojej wizyty w naszym Serwisie pewne Twoje dane o Twojej aktywności na Serwisie będą zbierane automatycznie. W ten sposób zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.
   3.5. Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu, czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej podałeś. Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Twojego żądania lub prośby, będziemy musieli pobrać od Ciebie jeszcze inne dane. Podanie przez Ciebie ww. danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują. Powyżej wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.
   3.6. Oferowane przez nas usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że udostępnione zostały nam dane osobowe osób poniżej 16 roku życia wówczas bez zbędnej zwłoki usuniemy je.
   4. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
   4.1. By móc przetwarzać Twoje dane każdorazowo musimy być do tego uprawnieni (zgodnie z Polityką Prywatności i RODO) na jednej z następujących podstaw:
   a) Twoja zgoda – w zakresie wynikającym z tej zgody;
   b) zawarta między nami umowa (dotycząca np. kupna danego towaru, realizacji zamówienia, prowadzenia konta na Serwisie, informowania o promocjach, udziału w konkursie, wysyłania Newslettera) – w zakresie niezbędnym do jej realizacji;
   c) obowiązek prawny tj. obowiązek wynikający z wiążących nas przepisów prawa – w zakresie niezbędnym do przestrzegania przez nas danych przepisów;
   d) prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią (chyba że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności).
   4.2. Twoje dane niekiedy musimy przetwarzać z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych. Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać np. dane wynikające z wystawionych faktur lub rachunków ze względów rozliczeniowo-podatkowych, czy dane dotyczące wygranych w konkursie.
   4.3. Na podstawie realizowanego przez nas lub przez osobę trzecią prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów oraz usług, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych. Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisie celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji Serwisu. Na tej podstawie będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszym Serwisie.
   5. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
   5.1. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy przetwarzamy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur, w związku ze złożoną reklamacją).
   5.2. W każdej sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dana zgoda dotyczy.
   6. CZY MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE INNYM PODMIOTOM?
   6.1. Każdorazowo przekazanie Twoich danych osobowych dokonywane jest w zakresie określonym jedną z podstaw wskazanych w dziale IV powyżej. Oznacza to że Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom m.in. by: dokonać przetwarzania danych zgodnie z treścią Twojej zgody; celem wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. do zewnętrznej księgowości), celem realizacji zawartej z Tobą umowy (np. Twoje zlecenie dostarczenia zakupionych towarów kurierem wymaga powierzenia mu Twoich danych), itp.
   6.2. Zgodnie z powyższym Twoje dane osobowe udostępniamy:
   a) naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe są ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
   b) podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych do których jesteśmy uprawnieni – będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
   c) podmiotom przetwarzającym Twoje dane na naszą rzecz – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie;
   d) organom publicznym jak Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, itp.
   7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.
   7.1. Okres przechowywania poszczególnych Twoich danych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Oznacza to, że Twoje dane przechowujemy i przetwarzamy tylko tak długo jak długo jest to niezbędne do celu dla jakiego zostały uzyskane.
   7.2. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych jest:
   a) twoja zgoda – to okres ten trwa do momentu cofnięcia twojej zgody lub jej dezaktualizacji (np. gdy zgoda dotyczyła usługi której już nie wykonujemy);
   b) konieczność realizacji umowy – dane podane przy zakupie towaru przechowywane będą dopóki umowa nie zostanie wykonana i nie upłynie okres czasu związany z udzielonymi przez nas gwarancjami lub rękojmią;
   c) obowiązek prawny – dopóki nie zakończy się okres wymagany przepisami;
   d) realizacja prawnie uzasadnionego interesu – do momentu aż interes ten nie ustanie.
   7.3. Tytułem przykładu:
   a) dane podane do rejestracji konta na Serwisie przechowywane będą tak długo jak długo prowadzone będzie Twoje konto – czyli do czasu aż z niego nie zrezygnujesz lub zażądasz jego zamknięcia;
   b) dane podane do wysyłki Newslettera przechowywane będą dopóki ważna będzie Twoja zgoda na dostarczanie Newslettera;
   c) jeśli wyraziłeś zgodę na inne nasze działania informacyjne o naszej ofercie – Twoje dane niezbędne do ich prowadzenia przechowywane będą dopóki nie cofniesz swojej zgody;
   d) w związku z zakupem przez Ciebie towarów, będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego oraz z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń (przechowywać będziemy tylko te dane które są niezbędne do wypełnienia obowiązków z tych przepisów). Okres ten może ulec zmianie wraz ze zmianą odpowiednich przepisów prawa.
   7.4. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte.
   7.5. Bez względu na powyższe, przechowywanie Twoich danych, w zakresie w którym pozwalają na to przepisy, kończy się w momencie gdy tego od nas zażądasz (o czym szerzej w dziale VIII poniżej).
   8. TWOJE PRAWA
   8.1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień, o których informujemy w niniejszym dziale. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej informacji w tym zakresie, kontaktując się z nami na adres mailowy lub korespondencyjny wskazany w Serwisie oraz Polityce Prywatności (dział II). Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
   8.2. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci:
   a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
   b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
   c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał szczególnie uzasadniony powód ku temu – w takim wypadku poinformujemy Cię o tym;
   d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
   e) jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   8.3. Wycofanie przez Ciebie zgody lub wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych, w razie braku sformułowania przez Ciebie odmiennych zastrzeżeń, będzie skutkowało w odniesieniu do wszystkich naszych usług i Serwisów oraz w stosunku do podmiotów, którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych.
   8.4. Cofnięcie zgody w odniesieniu do warunków Regulaminu i Polityki Prywatności będzie oznaczało skasowanie Twego konta w Serwisie i usunięcie podanych przez Ciebie danych osobowych.
   8.5. Po wycofaniu zgody (lub wniesieniu sprzeciwu lub żądania zaprzestania przetwarzania) drogą mailową prześlemy Ci, bez zbędnej zwłoki potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia.
   8.6. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
   8.7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich  przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie  ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
   9. PROCEDURA ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI.
   W przypadku istotnych zmian Polityki Prywatności będą Państwo informowani na adres mailowy użytkowników Serwisu.

   3POLITYKA COOKIES

   Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawartye w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

   b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

   W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

   W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

   a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

   b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

   c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

   d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

   e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

   Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

    

   Adres firmy

   Drewnex, ul. Sportowa 24
   55-093 Piecowice, gm Długołęka powiat Wrocław,
   woj. dolnośląskie