• Brak kategorii

   Biomasa

   NAJSZERZEJ WYKORZYSTYWANE ŹRÓDŁO ENERGII!

   Biomasa to najstarsze odnawialne źródło energii. Dotyczy ona odpadków z gospodarstwa domowego oraz pozostałości po przycinaniu zieleni. Biomasa to również pozostałości z leśnictwa, odpady przemysłowe, komunalne.

   BIOMASA POZWALA ZAGOSPODAROWAĆ NIEUŻYTKI I SPOŻYTKOWAĆ ODPADY.

   Paliwo z biomasy jest nieszkodliwe: ilość jaką dwulenek węgla emituje do atmosfery jest taka sama jaką ilość CO2 rośliny pochłaniają, które odtwarzają biomasę w trakcie fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą jest bardzo opłacalne – ceny są bardzo konkurencyjne porównując je do innych paliw.

   Adres firmy

   Drewnex, ul. Sportowa 24
   55-093 Piecowice, gm Długołęka powiat Wrocław,
   woj. dolnośląskie